Ajankohtaista

16.3.2017

Ipanala-ketjulle ISO9001 laatusertifikaatti

Ipanalan toiminnoille on maaliskuussa 2017 myönnetty ISO 9001:2015 laatusertifikaatti ensimmäisenä päiväkotiketjuna Suomessa. Laatusertifikaatti on ulkopuolisen arvioijan myöntämä luotettava todistus siitä, että yrityksen toiminta on asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja että laatua kehitetään järjestelmällisesti osana organisaation päivittäistä toimintaa. Sertifikaatti myös osoittaa, että Ipanalan palvelut, johtamisjärjestelmä ja työntekijöiden osaaminen vastaavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia vaatimuksia. Jatkossa kaikki uudet Ipanala päiväkodit tullaan saattamaan sertifioidun laatujärjestelmän piiriin mahdollisimman pian yksiköiden avaamisen jälkeen. Tällä menettelyllä varmistetaan Ipanalan palveluiden korkean laadun toteutuminen myös ketjun jokaisessa uudessa yksikössä. "Haluamme olla edelläkävijä laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspal- veluiden toteuttamisessa Suomessa. Olemme ylpeitä ja iloisia siitä, että meille on myönnetty laatusertifikaatti osoituksena tinkimättömästä työstämme varhaiskasvatuksen laadun edistämiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että Ipanalan laatujärjestelmä näkyy ensiluokkaisena palveluiden laatuna, erinomaisena asiakaspalveluna ja motivaationamme edelleen kehittyä yrityksenä", kertoo Ipanalan toimitusjohtaja Ville Tommola.