Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa laatupäiväkoti ja milloin Ipanalan hoitopaikkoihin on hakuaika? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin.

Laatulupauksen kautta taataan varhaiskasvatuksen hyvä laatu ja tasalaatuisuus Ipanala-päiväkodeissa jatkuvan seurannan, arvioinnin ja kehittämisen kautta. Ipanalassa on oma toimintasuunnitelma, jota täydentää päiväkotikohtainen vuosiympyrä. Ipanalan toiminta on auditoitu Inspecta-sertifioinnin toimesta ja päiväkodille on myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti – toimintamme on siis tutkitusti laadukasta.

Laatupäiväkodin tehtävä on taata lapsille laadukas ja heidän tarpeidensa mukainen hoito. Jokainen lapsi kohdataan yksilönä, eikä häntä pakoteta mihinkään muottiin. Laatupäiväkodissa tarjotaan lapsille ravitsevaa ja lapsen kasvua tukevaa ruokaa. Laatupäiväkodissa on hyvinvoiva työyhteisö ja innokkuus työtä kohtaa näkyy myös lapsissa ja päiväkodin toiminnassa. Laadukas päiväkoti on turvallinen, ja siellä on tarpeeksi henkilökuntaa, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

Päiväkodeissamme mitataan säännöllisesti asiakasperheiden tyytyväisyyttä. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella, ja kerromme tuloksista avoimesti niin asiakasperheille kuin kunnan yhteistyökumppaneillekin.

Liikunnallisuus tarkoittaa Ipanalassa lasten liikunnan ja liikkumisen mahdollistamista ikätason mukaisesti sisältäen sekä lasten omaehtoisen että ohjatun liikunnan ja liikkumisen. Tavoitteellinen liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa on Ipanala-päiväkotien painopistealue.

Päiväkodin toimintatavat, käytännöt, vuosi-/viikko-ohjelma sekä varhaiskasvatusympäristö on suunniteltu tukemaan lasten liikunnallisuutta ja liikkumisen mahdollisuuksia.

Ipanalan varhaiskasvatushenkilöstö on sitoutunut yhteisiin arvoihimme, joihin päivittäinen käytännön varhaiskasvatus pohjautuu. Arvomme näkyvät siten läpäisevästi kaikessa toiminnassamme ja valinnoissamme varhaiskasvatuksen arjessa.

Ipanalaan voit hakea milloin vain, erillistä hakuaikaa ei ole.

Ipanalan päivähoitomaksuun vaikuttaa mm. palvelusetelin suuruus/yksityisen hoidon tuki, lapsen hoitoaika sekä kunnasta riippuen Ipanala-lisä. Hoitomaksuun sisältyvät mm. kuukausittaiset retket sekä vanhempien aamiainen.

Päiväkodin vastaanotettua hoitohakemuksen vastaamme vuorokauden kuluessa. Myönteisen hoitopaikkapäätöksen saa heti, mikäli päiväkodissa on tilaa. Jos päiväkoti on täynnä, jää perhe jonoon, ja hoitopaikan vapauduttua otamme perheeseen yhteyttä.

Perhe kutsutaan tutustumiskäynnille päiväkotiin, jonka jälkeen perhe saa muutaman päivän miettimisaikaa, otttaako paikan vastaan. Vasta hoitosopimuksen allekirjoitus on sitova hoitopäätös.

Ipanala on auki ympäri vuoden arkipyhiä lukuunottamatta lasten hoitotarpeiden mukaisesti.

Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempainiltojen, yhteisten tapahtumien sekä päivittäisten kanssakäymisten avulla. Päivän tapahtumista tiedotetaan vanhemmille myös kuvien kera.

Hoitopaikan irtisanominen on tehtävä 2 kuukautta ennen hoidon loppumista kirjallisena kyseiseen päiväkotiin.