Ipanala Pyynikin Kontti

Lasten iloa ja riemua!

Metsäryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä!

Ipanala Pyynikin Kontin tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja perheen tarpeista lähtevää päivähoitoa kodin omaisessa ympäristössä. Toimintamme perustana on yhteisöllisyys ja elämmekin päivittäistä arkea yhdessä tehden ja kokien. Meillä lapset saavat osallistua yhteiseen tekemiseen kiinnostuksensa mukaan. Päiväkotimme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–17 välillä, ryhmissämme on 19-21 lasta. 

Ennen päivähoidon aloitusta perheen kanssa sovitaan tutustumiskäynti päiväkotiin. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on luoda lapselle turvallinen olo hänen aloittaessaan hoidon Ipanalassa.

Päiväkodistamme löytyy myös Metsäpäiväkotiryhmä jonka tavoitteena on tarjota lapsille luonnon läheisiä päiviä sekä kehittää erilaisia taitoja metsää oppimisympäristönä käyttäen. Metsäleikeissä hyödynnämme luonnosta löytyviä aineksia, luontoa aina kunnioittaen. Jotta metsäleikit kestäisivät mahdollisimman pitkään, on perheen tehtävänä huolehtia että lapsilla on asianmukainen, säähän sopiva varustus sekä vaihtovaatteita mukanaan. Metsäryhmät on tarkoitettu yli 3-vuotiaat lapsille.

Päiväkotitoimintamme sisältöä

 • Sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen
 • Yhteinen toiminnan suunnittelu
 • Luova ja kestävä leikki
 • Erilaiset liikuntamuodot
 • Ulkoleikit ja -pelit
 • Liikkuminen metsä- ja kaupunkiluonnossa
 • Liikkuminen pimeässä
 • Seikkailuliikunta
 • Suunnistus
 • Luova rakentelu
 • Marjastus ja sienestys
 • Kalastus
 • Telttailu ja erätaidot
 • Eläinten ja kasvien tutkimus ja tuntemus
 • Luonnonilmiöt ja vuodenaikojen vaihtelut
 • Vesielementtien hyödyntäminen
 • Luistelu ja hiihto
 • Geokätköily
 • Musiikkikasvatus​

Yksityisen hoidon tuki

Perhe saa joko yksityisen hoidon tukea hoitomaksuihin tai kaupungin palvelusetelin. Yksityisen hoidon tuki koostuu Kelan hoitorahasta, kuntalisästä ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä. 

Hakemus löytyy osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet

Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvoon vaikuttavat perheen tulot.  Kokonaishoitomaksuun vaikuttaa Ipanalan omavastuuosuus, joka on päiväkodista riippuen 0-56 €/kk.

Hoitopaikka vahvistetaan hoitosopimuksella. Kelan tuet haetaan yhdellä lomakkeella ennen päivähoidon aloitusta. 

Yhteystiedot

OSOITE PUUTTUU

040 - 511 8165