Ipanalan uusi hirsipäiväkoti

Elokuussa 2018 tohina ja tuhina käynnistyy Ipanalan Launeessa!

Honkarakenteen uusi hirsi-Ipanala

Miksi hirsirakennus on lapselle hyvä ympäristö?

Honkarakenteen hengittävässä hirsirakennuksessa on luonnostaan hyvä sisäilma, sillä massiivipuu tasaa tehokkaasti ilmankosteuden vaihteluita ja pyrkii luonnostaan saamaan sisäilmankosteuden optimitasolle (30–55 %). Liian kuiva tai kostea sisäilma muodostaa otollisen kasvuympäristön haitallisille eliöille ja muille terveyttä heikentäville tekijöille.

VTT:n tekemässä tutkimuksessa vertailtiin sisäilman suhteellisen ilmankosteuden (RH) vuorokautisia vaihteluita kahdessa samankaltaisessa huonetilassa, joista toisessa oli massiivipuiset seinät ja toisessa kipsilevyseinät. Mittaustulokset osoittivat ilmankosteuden heilahteluiden pysyvän oleellisesti matalammalla tasolla hirsiseinien ympäröimässä huoneessa.

 

 

Lähde: Hirren ja sisäilman kosteusvuorovaikutus pientalossa, VTT-tutkimusraportti VTT-R-04297-14. Tummanruskea viiva kuvaa hirsiseinäistä huonetilaa ja vaaleanruskea kipsilevyverhottua huonetilaa

Allergisoimaton ja antibakteerinen rakennusmateriaali

Pintamateriaalina mäntypuu on allergisoimaton, M1-luokitusta vastaava materiaali, eli siitä ei tutkitusti* vapaudu huoneilmaan haitallisia emissioita. Mäntypuun pinta on luonnostaan antibakteerinen, joka omalta osaltaan ennaltaehkäisee taudinaiheuttajien leviämistä hirsirakennuksissa.

Alhaisempi sydämen syke ja vähemmän stressiä

Sisämateriaalina puun on sekä kokemusperäisesti että tieteellisesti todettu olevan miellyttävä ja rauhoittava materiaali. Itävaltalaisessa sekä japanilaisessa tutkimuksessa on havaittu, että runsas puunkäyttö sisäympäristössä alentaa stressiä ja laskee sydämen sykettä.

Tutkitusti turvalliset rakenteet

Hirsi on yksiaineinen seinärakenne eli siinä ei ole rakenteellisia kerroksia. Näin ollen kosteuden on käytännössä mahdotonta kerääntyä rakennekerrosten väliin ja aiheuttaa homevaurioita tai lahoa. Tutkitusti turvalliset rakenteet on suunniteltu yhteistyössä johtavien tutkimuslaitosten, kuten mm. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa. Honkarakenteen käyttämät rakenneratkaisut ovat puolueettoman tutkimuslaitoksen, VTT:n hyväksymiä.

Honka Terve Talo™

Honka Terve Talo™ on Honkarakenteen pientalorakentamista varten suunniteltu konsepti, mutta sen keskeisimpiä periaatteita noudatetaan myös julkisessa rakentamisessa. Konseptia noudattaen pystytään rakentamaan täysin terveellinen asuinympäristö, jossa viihtyvät myös kaikkein vakavimmista hengitystiesairauksista kärsivät ihmiset. Konsepti on kehitetty yhteistyössä Valtion tieteellisen tutkimuslaitoksen (VTT) kanssa, joka on myöntänyt sille sertifikaatin. Myös Allergia-, Iho- ja Astmaliitto oli mukana Honka Terve Talo™ -konseptin suunnittelussa ja myönsi sille Allergiatunnuksen käyttöoikeuden.

Tyytyväisiä lapsia hirsipäiväkodeissa

Käyttäjäkyselyiden mukaan lapset viihtyvät hirsipäiväkodeissa. Niin lasten kuin henkilökunnankin sairauspoissaolot on vähäisempiä Honkarakenteen hirsipäiväkodeissa kuin muissa päiväkodeissa. Lasten hengitystieinfektiot ja allergiset oireet ovat merkittävästi vähentyneet, ja ihon rasvauksesta on voitu luopua.