Ipanalan arvot ja toimintamallit

Ipanalan varhaiskasvatuksen keskeisiksi arvoiksi on nostettu seuraavat:

Kaikki tunteet tunnetaan tärkeinä
Rohkeus olla mitä vaan, ei tarvitse olla mitään muuta
Turvallinen syli koko kasvun tukena
Hyvinvoiva henkilöstö

Vain korkeinta laatua lapsellesi

Ipanalan toimintakulttuurissa painottuvat avoimuus, yhteisöllisyys  ja osallisuus. Toimintakulttuurin kehittämisessä keskiössä ovat sujuva vuorovaikutus henkilöstön, perheiden ja lasten kesken.

Käytännön varhaiskasvatusta toteutamme pääasiassa pienryhmätyöskentelynä, mikä osaltaan tukee lasten osallisuutta toiminnassa. Ipanalan omahoitajakäytäntö vahvistaa lapsen yksilöllisyyden huomiointia varhaiskasvatuksessa. Ipanalan henkilöstö täyttää ammatilliset kelpoisuusehdot ja toimii vakituisissa työsuhteissa. Näin turvataan pysyvät vuorovaikutussuhteet.

Toteutamme Ipanalassa liikunnan kautta painottuvaa varhaiskasvatusta, johon kytkeytyvät mm. musiikki, taide, tiede, matemaattisuus, luonto ja kielisuihkut. Vuoden toimintasuunnitelmat ovat nähtävissä päiväkotien seinällä vuosiympyrässä. Merkittävässä osassa Ipanalan toimintakulttuuria ovat myös erilaiset tapahtumat, joiden valmisteluissa ja toteutuksessa lapset ovat vahvasti mukana.

Ipanalassa laatulupaus löytyy jokaisen päiväkodin seinältä.

Kasvun arvot

”Yksi asia, josta jokainen lapsi pitää, on ilmapallot.” Minun äitini Tiina sanoi näin.

1. KAIKKI TUNTEET TUNNETAAN TÄRKEINÄ
2. ROHKEUS OLLA MITÄ VAAN, EI TARVITSE OLLA MITÄÄN MUUTA
3. TURVALLINEN SYLI KOKO KASVUN TUKENA
4. HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
 

Kaikki tunteet tunnetaan tärkeinä

Lapsen hyvä päivä: ”Minua suututtaa ja kiukuttaa, kaikki on ihan tyhmää enkä halua olla tässä, mutten tuossakaan.
Hoitajan sylissä saan olla, eikä meillä ole kiire, vaikka muut jo valmistautuvat laulupiiriin. Saan olla tässä, eikä minua hoputeta. Saan istua koko laulupiirin tässä, ja enää ei olekaan niin tyhmää. Kohta jo nauran ja laulan muiden mukana ja murhe on unohtunut”.

Vaikka rutiinit rytmittävät päivää, ei meillä ole mihinkään kiire.
Koskaan ei ole liian vähän aikaa sylittelylle tai tunteiden näyttämiselle, niille negatiivisillekaan. Lapselle elämä on tässä ja nyt, ei menneessä eikä tulevassa. Aikuisten täytyy oppia hyväksymään se - hetkessä eläminen.
Tuomme keinoja, millä lapsi oppii tunnistamaan omat tunteensa.

Negatiiviset tunteet ovat yhtä tärkeitä kuin positiiviset tunteet.

Emme painota vain liikuntaa, koska jokainen lapsi on erilainen; toinen lukee kirjoja, toinen pitää askartelusta, toinen tutkimisesta, toinen äänistä, niiden kuulemisesta ja tuottamisesta.

Kasvatamme osana perhettä
Koemme osana perhettä
Vaikutamme osana perhettä
Muutumme osana perhettä
Kokeilemme osana perhettä
 

Rohkeus olla mitä vaan, ei tarvitse olla muuta

Rohkeus on kykyä toimia oikein välittämättä vastustuksesta, häpeästä tai vaikkapa vähättelystä. Mikä on toiselle rohkeaa, voi olla toiselle tavanomaista.

Meillä jokainen saa olla rohkeasti oma itsensä sekä kasvaa omaan tahtiinsa.

Onpa kyseessä suurempi tai oikeasti merkityksellinen asia, saamme “hypätä tuntemattomaan” tietäen, että tukena on välittävä tuki.

Rohkeus saa meidät tekemään asioita, joihin uskomme ja joita pidämme arvossa, tai muuttamaan ympäristöämme, jota emme yksinkertaisesti pysty hyväksymään ilman poikkeuksellista tekoa. Meillä tämän voikin yksinkertaistaa siten, että nähdessämme vääryyden, mietimme ensimmäisenä, miten korjaamme sen! Puhumme aidosti, rohkeasti ja rehellisesti asioista.

Kannustamme olemaan siinä, missä on hyvä olla. Annamme lapsen tuntea juuri siten kuin siinä hetkessä tuntuu. Kuka voisi koskaan kertoa lapselle, että hän ei saa piirtää uudestaan, koska ensimmäinen piirustus ei hänestä onnistunut.

Me teemme virheitä päivittäin, kun yritämme päivittäin. Koska olemme rohkeita, kokeilemme uudelleen.

Välillä mitä pienimmätkin teot vaativat rohkeutta. Rohkeus on meille jokaiselle erilainen kokemus, koska me olemme kaikki kasvaneet erilaisina. Jokainen meistä.
 

Turvallinen syli koko kasvun tukena

”Minä haluan tarjota sinulle turvallisen sylin, jonne voit kiivetä jo heti aamulla, kun näemme.”
”Minä aion turvata koko sinun täällä olosi ja olen etuoikeutettu, kun saan olla kanssasi.”
”Minä järjestän sinulle virikkeitä ja haasteita päivääsi, enkä kiellä sinua ellen koe, että voisit satuttaa itseäsi.”
”Minä annan sinun tehdä väärin, enkä koskaan rankaise sinua vääristä valinnoista. Olen sinun turvanasi.”
Näillä sanoilla vastasimme, kun meiltä kysyttiin, mitä turvallisuus meille merkitsee.

Lapsuus on impulsiivista, hetkessä tapahtuvaa ja välillä meille aikuisille jopa järjetöntä. Turvallisuus on meillä mukana kaikessa. Kaikki toimet, joita voimme tehdä lastemme turvallisuuden eteen, ovat meillä jatkuvasti kasvussa mukana.

Turvallisuutta parannamme kaikkialla, missä näemme siihen tarvetta. Tämän koemme itsestään selvyytenä. Hiljennämmehän nopeuttamme, kun näemme lapsia ylittämässä tietä.

Kun näimme ongelmia sisäilman laadussa Suomessa kouluissa ja päiväkodeissa, kehitimme tähän järjestelmää, jolla voimme suojella kaikista arvokkaimpiamme.

Nähdessämme turvallisuuden heikkenevän lasten koulumatkoilla, ja tietäen itse vanhempina huolen siitä, mitä pienet seikkailijamme osaavat keksiäkkään, halusimme kasvattaa isommat lapset käyttämään paikannustekniikkaa.

Turvallisuutta vaalimme myös elintarvikkeissamme. Haluamme, että lapsemme syövät vain puhdasta ja terveellistä ruokaa. Haemme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja kerromme, mistä turvallinen ruoka tulee, miten se kasvaa, miltä se tuntuu, miltä se tuoksuu ja kuinka se milloinkin maistuu.

Saako tätä maistaa? Miksi pitää aina pukea? Päivämme on täynnä kysymyksiä ja vastauksia.
Voiko tässä juosta, saako tässä kiivetä tai voinko roikkua? Meillä lähtökohtaisesti aina saa. Ammattitaitomme ohjaa uusiin tilanteisiin siten, että saamme jälleen kerätä uusia kokemuksia. Turvallisuus asettaakin ne rajat, milloin on turvallista juosta, milloin kiivetä, milloin roikkua tai milloin vain katsoa.


Hyvinvoiva henkilöstö

Teemme sitä, mistä nautimme, huomioimme osaamisemme ja opetamme toisiamme.
Kukaan ei ole vain töissä, vaan teemme tätä tarkoituksella.
Koulutamme, koska myös me kasvamme päivittäin. Otamme vastaan ammatilliset muutokset innokkaina, koska oppiminen on ihanaa!

Mekin olemme erilaisia ja siitä vahvuutemme kumpuaa.
Jokaisen erityistaidot kasvatuksessa tulevat kuulluiksi ja niitä hyödynnetään päivittäisessä hoitotyössä.

Kunnioitamme toisiamme, tunnemme toisemme ja teemme tiimityötä.
 

Toimintamallit

Toiminta-ajatuksenamme on antaa lapsille mahdollisuus yksilölliseen kasvuun lapsen oma kehitystaso huomioiden. Toisten kunnioittaminen, hyväksyminen sekä toimiva yhteistyö ovat tärkeässä osassa päiväkotiemme toiminnassa. Lapsen päivärytmissä vuorottelevat ruokailu, ulkoilu, lepo ja toiminta muodostaen tasapainoisen kokonaisuuden.

Tavoitteenamme on järjestää lapsille hauskoja hetkiä liikunnan parissa, onnistumisen elämyksiä sekä tuoda liikunta luontevaksi osaksi lapsen elämää. Lapsena aloitettu liikuntaharrastus jatkuu läpi elämän!

Liikunnan lisäksi myös leikille on varattu riittävästi aikaa arjen keskellä. Päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus pienryhmäleikkeihin, ohjattuun ja vapaaseen leikkiin tai leikkiin yksin. Leikeissä on tärkeää toisten huomioiminen ja yhdessä laaditut säännöt. Leikki rikastuttaa lasten elämää!

Tapakasvatukseen panostamme arjen rutiinien keskellä. Kohteliaisuus, muiden huomioiminen sekä hyvät käytöstavat kuuluvat niin henkilökunnan kuin lastenkin keskuuteen.